BASIN DUYURUSU

 

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 65/A maddesi gereğince Ulaştırma Denizcilik Bakanlığınca hazırlanan Kış Lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğ 01.04.2017 tarihli ve 30025 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olup ilgili tebliğin 5. Maddesinde “Ülkemize tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayolunda yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 01 Aralık ile takip edilen 01 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiş, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili ve Valiliklerce belirlenir ve gerekli bir duyurular yapılır.” Hükmü gereğince ve trafik kazalarının ulaşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ile trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda 01 Aralık 2017 ile 01 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir.  

Kamuoyuna duyurulur.