Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Kapsamında Diyarbakır İlinde yürütülmekte olan Karakaş-3 Koyunlarının Halk Elinde Islahı Projesinde çalıştırılmak üzere Proje Teknik Elemanı alınacaktır. Projenin yürütüldüğü bölge Çermik ilçesine bağlı köyler olup Proje Teknik Elemanı Diyarbakır Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği bünyesinde çalışacaktır.
 
Aranan Şartlar:
 1. T.C. Vatandaşı olması.
 2. Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışında kurulu üniversitelerin Ziraat Fakültesi zootekni bölümü, Veteriner Fakülteleri, ziraat fakültesine bağlı meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) mezunu olması.
 3. Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tecilli olması.
 4. Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması.
 5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması.
 6. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve araç kullanmada yeterince deneyimli olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir.)
 7. Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi, (Proje materyalinin yoğun bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi tercih sebebidir.)
Müracaat:
     
Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılacak olup, başvuruda aşağıdaki belgeler istenmektedir.
 1. Müracaat Dilekçesi.
 2. Diploma, çıkış belgesinin tasdikli sureti.
 3. Nüfus cüzdan Sureti (Onaylı-Fotoğraflı)
 4. Askerlikle İlgili Durumu Gösterir Belge.
 5. İkametgâh Belgesi.
 6. Sürücü Belgesi
 7. Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi.
 8. Sabıka kaydı.  
 9. Sağlık Raporu
 
Başvuru Tarihleri:
04/12/2017-18/12/2017
          Sınav Tarihi:
22/12/2017 Saat:10:00                 
                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ