Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğünce 27.02.2017-03.03.2017 tarihleri arasında başvurusu alınan 5.000 kişilik TYP projeleri için Valiliğimizce 27.02.2017 tarihinde basın duyurusu yayınlanmıştır.
 
13.03.2017 tarihinde Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğü yetkilileri, yükleniciler tarafından kura çekmeye yetkili temsilciler, Diyarbakır 1. Noteri Necat ANDAÇ, görsel ve yazılı medya temsilcileri, siber güvenlik uzmanı ve vatandaşlarımızın nezaretinde her proje için ayrı ayrı olmak üzere 32 adet projenin bilgisayar kurası çekimi işlemi gerçekleştirilmiştir. Çekilen her kuranın hemen akabinde belirlenen isim listeleri noter huzurunda çıktı alınarak onaylatılmış ve Diyarbakır 1. Noterliğince Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğüne ulaştırılmıştır.
 
Toplum Yararına Program Genelgesinin 9. Maddesinin 2. ve 9. Fıkralarına dayanılarak 27.02.2017 tarihinde yayınlanan basın duyurusunda,
 
Seçim yöntemleri sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, yüklenici ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (Adres, SGK vb. sorgulamalar) sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır.” ibarelerine yer verilmiştir. Bu kapsamda;
 
Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; aynı haneden yalnızca 1 kişi işe alınabilir. Başvuru sahiplerinden İŞKUR’a kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır. SGK kaydı tespit edilenler işbaşı yapamayacaktır.
 
Ayrıca; Aynı hanede ikamet etmemek koşulu ile kura sonucu isimleri çıkan akraba kişilerin TYP programlarından faydalanmasında İŞKUR mevzuatına göre herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 
Bu itibarla; Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğünce 13.03.2017 tarihinde çekilen noter kurasında belirlenen isimler için öncelikle aynı adreste oturan kişiler için sorgulama yapılarak 195 kişinin aynı adreste oturduğu tespit edilmiştir. Akabinde İl Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan SGK sorgulamalarında da 158 kişinin SGK kaydı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde toplam 353 kişinin asil listelerden düşümü yapılmıştır.
 
Düşümü yapılan 353 kişi yerine, çeşitli Kamu Kurumları ile müştereken yapılan çalışmalar neticesinde, öncelikli olarak daha önce TYP projelerinden hiç faydalanmamış kişiler olmak üzere, İŞKUR’a başvuran dezavantajlı kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar ASDEP uzmanlarınca yapılan saha çalışmalarında tespit edilen kişiler, İŞKUR tarafından yapılan çatkapı ziyaretlerde tespit edilen kişiler, engelli vatandaşlarımız ve şehit yakınları içinden, TYP programına müracaat edip kurada çıkmayan kişiler arasından belirlenmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 
DİYARBAKIR VALİLİĞİ