21 Nisan 2018 tarihinde MEB tarafından yapılan 2018 yılı  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Diyarbakır Valiliği Kesin Yazılı Sınav Sonuç Listeleri başlıkları itibariyle ekte yer almaktadır.
 
GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR:
 
1- ŞUBE MÜDÜRÜ
 
2- İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
3- İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ
 
4- ŞEF
 
5- VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
 
 
 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE TABİ UNVANLAR:
 
1- TEKNİSYEN
 
 
 
 
Diyarbakır Valiliği'nde ilan edilen unvanlar için 2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavları 17 - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, söz konusu sınava ilişkin günlü katılım listeleri ekte yer almaktadır.
 
1- GÜNLÜ KATILIM LİSTELERİ