DİYARBAKIR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

“Mahalle Muhtarları Mütevelli Heyet Üye Seçimi”

 

 

 

 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 7. Maddesinde düzenlenen “il dâhilindeki köy ve mahalle muhtarlarının, Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye görev yapar… (Ek fıkra: 20/02/2014-6525/18 md.)… il veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunmaması halinde,  köy muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetince görev yapar.” Hükmüne istinaden 2018 yılında Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak iki mahalle muhtarının seçimi için 27/12/2017 tarihinde saat 14.00’da vakıf hizmet binamızın bitişiğinde bulunan Fatih Lisesi spor salonunda yapılması kararlaştırılmıştır.

 

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfı Başkanlığı