CUMHURBAŞKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanlığı
  -İl Müftülüğü
  -Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMANLIK)
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 - Tapu ve Kadastro VII. Bölge Müdürlüğü
  - Kadastro Müdürlüğü
  - Tapu Müdürlüğü
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
İller Bankası Bölge Müdürlüğü
 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Dışişleri Bakanlığı ile İlgili İşler
Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü
 
SAĞLIK BAKANLIĞI
İl Sağlık Müdürlüğü
 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma ve Altyapı VIII. Bölge Müdürlüğü
Karayolları IX. Bölge Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü
PTT Başmüdürlüğü
TCDD Gar Müdürlüğü
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Doğu II. Bölge Müdürlüğü
 
BAŞKANLIK EDİLECEK KURUL VE KOMİSYONLAR
-İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı
-Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığı