DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
 
İLANDIR
 
  1. İlimiz, Kayapınar İlçesi, Cücük Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun  45. Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
  2. İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası.
 
 
İli                            : Diyarbakır                                         Alan                   : 1800 Hektar
     
İlçesi                        : Kayapınar                                          PaftaNo             : M44a1-M44a2  
 
Beldesi                   : -                                                         Ruhsat No          : 2012210001

Köyü – Mevkii        : Cücük                                                Geçici Teminat : 1.064,09 TL.
 
Muhammen Bedeli: 35.469,90 TL.
 
İhale tarihi ve saati: 20.04.2017/09:00
                                                                                          
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:
 
 
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
594000
600000
600000
594000
X (YUKARI)
4202000
4202000
4199000
4199000
 
  1. İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.