DİYARBAKIR VALİLİĞİ ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU
 
1- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 ay içinde tüm personelimize "Etik Sözleşme" okutulup imzalatıldıktan sonra özlük dosyalarına konulmuştur.
2- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereği göreve yeni başlayan personelimize de "Etik Sözleşme" okutulup imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.
3-Etik kültürünün ve bilincinin geliştirilmesi amacıyla 25-31 Mayıs Etik Haftası etkinliklerinde kullanılmak üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan afişler kurum ve kuruluşlarda uygun görülecek yerlere asılmak üzere dağıtımı yapılmıştır.