CUMHURBAŞKANLIĞI
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
 
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
  - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Futbol Federasyonu Başkanlığı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
  - Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü
 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Defterdarlık
Gelir İdaresi Başkanlığı
   - Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Denetim Kurulu
   - Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı
Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüğü
Devlet Malzeme Ofisi Diyarbakır İrtibat Bürosu Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğü
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Havalimanı Mülki İdari Amirliği
 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  - Müze Müdürlüğü
  - Turizm Danışma Müdürlüğü
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
 
BAŞKANLIK EDİLECEK KURUL VE KOMİSYONLAR
-İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı
-İl Halk Eğitim Planlama Kurulu Başkanlığı