Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi esas alınarak, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı’nca yayımlanan “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” başlıklı 1 Numaralı Kararname ile Cumhurbaşkanlığı sistemindeki teşkilatlanma yapısı belirlenmiştir. Önceden Maliye Bakanlığı’na Bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kararnamenin 6. Kısım Üçüncü Bölümü 97. Madde gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı hizmet birimi olarak yer almıştır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hizmet birimi olarak tanımlanması nedeniyle illerde Defterdarlığa bağlı olarak hizmet veren Milli Emlak Müdürlükleri illerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesinde hizmet verecektir.

 

İlimizde Milli Emlak Müdürlüğü’nün taşınma süreci tamamlanarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır.