Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, 'Diyarbakır İlinde Kadının Ekonomiye Katılımının Analizi Projesi' seminerine katıldı.

 

Programa Vali Aksoy'un yanı sıra Doğu ve Güneydoğu iş Kadınları Derneği Başkanı Nevin İl, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Doğu-Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, Organize Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı A.Aziz Özkılıç, İl dışından programa katılmak amacıyla misafir olarak gelen İş Kadınları, İlgili kurumların yöneticileri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

 

Programın açış konuşmasını yapan DOGÜNKAD Başkanı Nevin İl, 2011 yılında bölgedeki kadın girişimcileri bir çatı toplamak, kadının ekonomik alanda güçlenmesine öncülük etmek amacıyla yola çıktıklarını belirterek bu süre içerisinde farklı kentlerde kadınlarla bir araya gelip uluslararası düzeyde çalışmalara imza attıklarını söyledi.

 

Başkan İl'den sonra konuşan Valimiz Sayın Aksoy şunları söyledi; ‘Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Diyarbakır 33 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültür ve inançlara sahip insanların hoşgörü içerisinde bir arada yaşadığı bir kent. Böylesine önemli tarihi birikime sahip olan Diyarbakır'ımızda son yıllarda yaşanan olaylar çerçevesinde belirli sıkıntıların da ortaya çıktığını biliyoruz. Özellikle Diyarbakır'ın var olan sorunlarının fotoğrafını çekmek ve yöneticiler olarak bundan sonraki yol haritamızı daha sağlıklı ortaya koyabilmek için Diyarbakır’da sosyal durum analizi gerçekleştirdik. Özellikle il merkezimizde Diyarbakır'ın mevcut durumunun nasıl olduğunu, ne tür sorunların var olduğunu ve bu sorunlara konunun taraflarının nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu bir sosyal araştırma ile ortaya koyduk. Bu sosyal araştırma ile ortaya koyduğumuz tabloya baktığımızda kadınlarımız ile ilgili birçok sorunun var olduğunu gördük. Bunların eğitim düzeyi, erken yaşta evlilik, resmi nikâh olmadan süren evlilikler gibi birçok konuyu kapsadığını gördük. Bu tabi sadece Diyarbakır'a özgü bir sorun değil, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde farklı noktalarda var olan sorunların bir ayağının da Diyarbakır'da var olduğunu gördük. Bu fotoğraftan hareketle bundan sonraki çalışmalarımızı ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde daha net bir şekilde ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bu sosyal durum analizi ile göçün getirdiği sosyal sorunları tespit ettikten sonra Diyarbakır’da bir sosyal risk analiz yaptırmaya karar verdik ve bu çalışma şu anda devam ediyor. Sadece Diyarbakır il merkezini değil, ilçelerimizi de kapsayan geniş kapsamlı bir çalışmayı tamamladığımızda Diyarbakır’ın sosyal yapısını ve sosyal sorunlarını biraz daha net bir şekilde görme fırsatı bulmuş olacağız. Özellikle bu çalışmaları önemsiyoruz, birçok konu belirli ölçüde biliniyor ama bunun ayrıntılarına sahip olmak ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarımız da bize yol gösterecektir, rehber olacaktır.

 

‘Kadın Sağlığı Projesinde 80.000 Kadına Sağlık Eğitimi Verildi’

 

Diyarbakır’da kadınlarımızı ilgilendiren çok önemli bir çalışmayı da yürütmekte olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın Sağlığı Projemiz var. Kadınlarımızı ilgilendiren birçok konuyu biz Kadın Sağlığı Projemizde kadınlarımızla buluşarak onlarla paylaşıyoruz. Kadın Sağlığı Projemizin temel amacı, en fazla kadınlarımızın karşı karşıya kaldıkları kanser türü olan “Meme Kanseri” ve bunun erken teşhis edilebilmesi için de kendi kendini muayene edebilecek bir bilgiye ve beceriye sahip olmaları. Bu anlamda bu çalışmadan yola çıkarak kadınlarımıza özellikle kendi kendini muayene edebilecek bir bilgi düzeyine ulaşmaları ama kadınlarımızı bulmuşken onlara birçok konuyu da aktardığımız bir eğitim programımız var. Bunların içerisinde neler var, kadına yönelik şiddet var, şiddet nedir, neler şiddet kapsamında değerlendirilebilir ve bir kadınımız şiddete maruz kaldığında nereye, nasıl başvuracağını da biz bu eğitim kapsamında onlara anlatıyoruz. Sigaranın zararlarını anlatıyoruz, kadınları ilgilendiren birçok konuda Obozite ile mücadeleden sağlıklı yaşama kadar birçok konu da kadınlarımıza anlatılıyor. Bu projenin koordinatörlüğünü eşim Hülya Hanım yürütüyor. Şu ana kadar Diyarbakır’da 80.000 kadınımıza ulaştık. Hedefimiz 15-60 yaş grubu içerisinde 505.000 kadına ulaşmak. Böyle bir çalışmayı Diyarbakır olarak yürüttüğümüzü de özellikle dışarıdan gelen konuklarımıza da aktarmak istiyorum.

 

Kadının ekonomideki yeri, istihdamdaki yeri konusunda İş Kadınları Derneğimizin bir çalışması ve bu çalışma sonuçları bugün bizlerle paylaşılacak. Tabi kadının arzu ettiğimiz noktada olmadığını biliyoruz. Sadece Diyarbakır’da değil Türkiye’nin birçok bölgesinde ve birçok noktasında kadının gerek ekonomik yaşamda, gerek sosyal yaşamda ve diğer alanlarda arzu ettiğimiz noktada olmadığını biliyoruz. Bazı kentler özellikle kadınlarımızın bu durumunu daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için “Kadın Dostu Kentler” kapsamı içerisinde çalışmalar yürütüyor. Umuyorum ki, önümüzdeki dönemde Diyarbakır da kadın dostu kent olma adına buradaki sivil toplum örgütlerimizle birlikte bu çalışmayı da ortaya koyar. Özellikle kadınımızın ekonomik yaşamda daha aktif yer alması, seçim ile gelinen noktalarda daha fazla yer almaları, karar mekanizmalarının içerisinde daha fazla yer almaları hepimizin arzu ettiği noktaların başında geliyor.

 

‘Kadın İstihdamının Üst Noktalara Taşınması Konusunda Yürütülen Çalışmalar Var’

 

Diyarbakır’da özellikle kadın istihdamı konusunda yürütülen belirli çalışmalar var.  İŞ-KUR ve KOSGEB’in bazı çalışmaları ve teşvikleri var. Girişimcilik kursu alan insanlarımıza verilen katkılar var. Diyarbakır’daki rakamlara baktığımızda kadın girişimci adaylarımızın da olduğunu ve girişimcilik desteklerinden yararlandığını da görüyoruz. Temennimiz bunların sayısının daha çok olması ve kadının ekonomik yaşamda kendi ayakları üzerinde durabilen ve çalışabilen bir konuma gelebilmesinin sağlanması. Özellikle kadın istihdamının daha iyi bir noktaya gelmesi için ilimizde de yürütülen çalışmalar var. Tabiî ki genel anlamda istihdamın daha üst noktaya taşınması ama bunun içerisinde kadın istihdamının da öne çıkararak sağlanması konusunda yürütülen çalışmalar var.

 

‘Cazibe Merkezi Kapsamı İçerisinde 251 Yatırımcımız Başvuru Yaptı’

 

Mevcut organize sanayi bölgemiz için arsa tahsisleri yapıldı ve hemen hemen doldu. Bilindiği üzere Diyarbakır 6. Bölge teşviklerinden yararlanan bir kent ama bunun da ötesinde Cazibe Merkezleri Programı kapsamı içerisinde 23 ili kapsayan yeni bir destek paketi var. Bu destek paketinde de özellikle Diyarbakır’da yatırım yapmak isteyenlere birçok avantaj sağlanıyor. Kalkınma Ajansımız üzerinden cazibe merkezi kapsamı içerisinde yapılan başvurulara baktığımızda 251 yatırımcımız bu kapsamda yaklaşık 5,5 milyar tutarlı ve 16 bini aşan bir istihdamı ön gören bir başvuruyu gerçekleştirdi. Kalkınma Bankasına doğrudan yapılan başvurular da var. Bunlar da değerlendirmeden sonra ortaya çıkacaktır. Diyarbakır’da yatırım yapmak isteyen iş dünyamızın değerli insanları var ve bizler de o insanlarımıza buradaki her türlü kolaylığı göstermek için de gayret içerisinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

 

‘Tekstil Organize Sanayi Bölgemizin Tüzel Kişiliği Oluşturuldu’

 

Mevcut OSB’mize ilave olarak Tekstil Organize Sanayi bölgemizin kuruluşu ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Tüzel kişilik oluşturuldu, arsası belirlendi, alt yapısının ihale çalışmalarının yapılması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çalışmalar yürütülüyor. Özellikle tekstil sektörü emek-yoğun bir sektör, daha çok kadınlarımızın çalışma noktasında ilgi duydukları bir sektör. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde Tekstil Organize Sanayi bölgemizi hayata geçirdiğimizde kadınlarımızın istihdamı konusunda önemli bir mesafeyi de almış olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Yine bunun dışında Diyarbakır’da bir organize sanayi bölgesi yetmez diye yola çıktık, Urfa yolunda ikinci bir organize sanayi bölgesi, Ergani'de, Bismil'de yeni organize sanayi bölgeleri ve diğer ilçelerimizde de arsa arayışlarımız devam ediyor, organize sanayi bölgesi oluşturma gayretindeyiz. Temel amacımız Diyarbakır’daki işsizliğin giderilmesi ve istihdamın daha üst noktalara taşınması. Özellikle de bu istihdam içerisinde de kadınlarımızın daha fazla yer alması bizim en büyük arzumuz. Özellikle bu çalışma da Diyarbakır’daki mevcut durumumuzu görmek ve bundan sonraki çalışmalarda yol haritamızı belirlemek bakımından bizlere katkı sağlayacaktır. Kalkınma ajansımızın desteğiyle Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneğimizin organizasyonunda önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Mevcut durumumuzun çok iyi olduğunu söyleyemeyiz ama bunu bilmek ve bundan sonraki çalışmalarımızda bize katkı sağlama bakımından da bu çalışmayı önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Çalışmayı yapan değerli hocalarımıza, bu çalışmada yer alan, katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum’ dedi.

 

Konuşmaların ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Saniye Dedeoğlu tarafından, Diyarbakır İlinde Kadının Ekonomiye Katılımının Sektörel Analizi ve İşverenlerin Kadın İstihdamına İlişkin Tutumları konulu sunum yapıldı.

 

Sunumun ardından 'Kadınlar Deneyimini Paylaşıyor' isimli söyleşi gerçekleştirildi.