Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, ilimizde 6 aylık dönem içerisinde okul öncesi eğitimde elde edilen büyük başarılarının anlatıldığı “Bir Başarı Öyküsü Diyarbakır da Okul Öncesi Eğitim” konulu basın toplantısı düzenledi.

 

 

 

Vali Güzeloğlu’nu DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde, Bölge Müdürü Ali Gökyel, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan karşıladı,   karşılamanın ardından toplantı salonuna geçildi.

 

 

 

Değerlendirme Toplantısına Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra; Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ve ilimizde görev yapan yaygın ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

 

 

“Eğitimin şüphesiz bütün alanları önemli ve öncelikli olmakla birlikte, en belirleyici ve en önemli alanı okul öncesi eğitimdir.”

 

 

Burada basın mensuplarına hitaben bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu şunları söyledi: “Değerli basın mensuplarımız hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bugün ilimiz ve ülkemiz açısından eğitim alanında ve okul öncesi eğitimde Diyarbakır’da yaklaşık altı aylık görev süresi içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve çok büyük bir keyifle sizlere sonuçları paylaşacağımız Diyarbakır’ımızın okul öncesi eğitimdeki gelinen ve elde edilen başarıyı paylaşacağım.

 

 

Bildiğiniz gibi eğitim birey ve toplum temelinde en öncelikli ve en önemli hizmet alanımızdır. Birey ve toplumu değiştirmek, iyiye ve daha ileriye götürmek, bilgi çağında bilgi temelli bir kalkınmayı gerçekleştirmek için eğitimi bir bütün olarak ele almak, bütün boyutlarıyla iddialı bir şekilde hem milli ve manevi değerlerle hem de en son teknolojik gelişmeler ile teşhis etmek gerekmektedir. Bir insanı değiştirmek bir toplumu değiştirmek, bir insanda bir değişimi gerçekleştirmek toplumu değişimi gerçekleştirmek demektir. Bu da ancak eğitimle mümkündür. Bütün önceliklerimizin, hedeflerimizin ve beklentilerimizin temelinde eğitim şüphesiz bulunmaktadır. Eğitimde hem ülkemizde, hem de Diyarbakır’ımızdaşüphesiz bugüne kadargerçekleştirilençok önemli yatırımlar var, fiziksel altyapılar var, teknoloji kullanımına dönük çok önemli gelişmeler var. Fakat tabii bu niceliksel değişmeleri ve iyileştirmeleri, niteliksel anlamda başarıya dönüştürmek ve özellikle okul öncesinden başlayarak Diyarbakır’ımızda hem okullaşmayı, hem de eğitim alanında odaklanmayı gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Eğitimin şüphesiz bütün alanları önemli ve öncelikli olmakla birlikte, en belirleyici ve en önemli alanı okul öncesi eğitimdir. Bugün yapılan bütün çalışmalar, araştırmalar ortaya koymaktadır ki insan kişilik ve gelişimin temel değerlerini yani bizi biz eden bütün bu önemli kazanım sürecinin en belirleyici dönemi 3 ve 6 yaş arası dediğimiz 36-72 aylık bir dönemdir. Bu noktada hükümetimizin ortaya koyduğu kararlılıkla şüphesiz ülkemizin her köşesinde ve ilinde olduğu gibi Diyarbakır’ımızda da yoğun bir çalışma ve süreç devam etmektedir.

 

“Diyarbakır’da göreve başladığımız andan itibaren eğitimde bu çabanın paydaşı olan bütün kurum ve kuruluşlarla sıkı bir paydaş ilişkisi gerçekleştirildi.”

 

Bugün sizlere 30 Haziran 2017 tarihinde ilk göreve başladığımızdan bu güne Diyarbakır okul öncesi eğitimde elde edilen ve gerçekleştirilen gerçekten çok büyük bir başarıyı paylaşmak istiyorum. Göreve başladığımızda da ifade etmiştim, sizlerle paylaşmıştım. Bütün arkadaşlarımızla bugünden başlayan bütün çalışmalarımızda hep vurguladık, eğitim önceliğimiz.  Çünkü yarınlarımız olan, geleceğimiz olan, zenginliğimiz olan ve güvencemiz olan bu sevgili çocuklarımızı bu yaşlarda eğitme ve eğitimle ilgili alanlara taşırsak, o noktada onları güçlü, onlara özgüven kazandıracak mutlu edecek temel kişilik ve ahlaki değerlerle ve şüphesiz ki bilgi temelinde buluşturursak geleceğimiz o kadar güzel ve güvenli olacaktır. Diyarbakır’da göreve başladığımız andan itibaren temel bütün alanlarda olduğu gibi ama öncelikle eğitimde bu çabanın paydaşı olan bütün kurum ve kuruluşlarla, alanında sorumlu olan sivil toplum kuruluşlarıyla çok sıkı bir paydaş ilişkisi gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamlarımızın merkezinde 17 ilçemizin hepsi de çok yoğun bir çalışma, alanda özellikle anne ve babalarda buluşma gerçekleştirildi. Her bir okul çevresinde, o okul çevresine kayıtlı olması gereken okul öncesi eğitim kuşağının çocukları tek tek belirlendi, hane ziyaretleri gerçekleştirildi, her birinin okul öncesi kurumlarla anaokulu ve anasınıflarıyla buluşmaları noktasında yoğun, adeta günlük çalışmalar sergilendi. Bu konuda destek ve katkı gereken ailemize maddi ve manevi destekler sağlandı. Her birisini çocuklarının okulla buluşmasının çocuklara, kendilerine, ülkelerimize ve ilimize sağlayacağı kazanımlar anlatıldı, aktarıldı ve devamlılıkları konusunda da özel bir çaba sergilendi.

 

“Diyarbakır’ımızın eğitim alanında her konuda olduğu gibi ama özellikle eğitim alanında en üst sırada ve en başarılı bir düzeyde olmasını hedefliyoruz.”

 

Şüphesiz her okulumuzda ve ana sınıfımızda malzeme, donanım ve diğer eksikliklerde bu anlamda gözden geçirildi ve tamamlandı. Yeni anaokullarımızın yapımı planlanıp şuanda yapımı devam etmekte, mevcut anaokullarımızın anasınıfına dönüşecek alanlarımızın iyileşmesi de gerçekleştirildi. Şüphesiz Diyarbakır’ın her zaman vurguladığımız gibi bir bilge şehir, bir kadim şehir, medeniyet inanç ve kültürümüzün belirleyici bir şehir kimliğinden hareket ederek Diyarbakır’ımızın eğitim alanında her konuda olduğu gibi ama özellikle eğitim alanında en üst sırada ve en başarılı bir düzeyde olmasını hedefliyoruz. Bunun da yolunun okul öncesi eğitimden geçtiğini biliyoruz. Geldiğimiz noktada yaklaşık altı aylık geride bıraktığımız çalışma döneminde elde edilen başarı gurur vericidir.

 

 

“Hedefimiz bütün çocuklarımızın Okul Öncesi Eğitimde buluşması”

 

Birazdan paylaşımlaşacağımız rakamlar altı ay öncesinde belki elde edilmesi değerli çalışma arkadaşlarım açısından bile beklenmeyen ya da çok fazla gerçekleşmesi düşünülmeyen çok ciddi bir dönüşümdür ama o gün de onlara söylemiştim. Benim 32 yıllık devlet hayatımızın 16 yıllık Valilik görevimizin bütün illerinde de başlangıçlar hep böyleydi ama inandığımız, çalıştığımız bir bütün olarak hedefe yoğunlaştığımız zaman da sonuçta buradan farklı değil ilk Valilik görevine başladığımız 2002 yılı sonu itibariyle Gümüşhane'den bu yana, bütün görev yaptığımız illerimiz en son Kocaeli’mizde de hedefimiz bütün çocuklarımızın okul öncesi eğitimde buluşması, geleceğe güçlü, güvenli ve mutlu hazırlanması ve diğer eğitimleri kurumların okul öncesinden başlayan dönemden birlikte, başarının oralara da ulaşmasıydı. Bu noktada Diyarbakır'da 30 Haziran 2017 itibariyle gerideki altı aya baktığımız zaman gerçekten bir başarı öyküsü yazıldı. Bu başarı öyküsünde görev alan, katkı veren, başta şüphesiz ilçe kaymakamlarımız, aynı zamanda belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bütün eğitim kurumları yöneticilerimiz ilçe toplantılarımız da sizlerle birlikte sizde izliyorsunuz. Gerçektende eğitim alanında farkındalık oluşturan ve konuyu sahiplenen muhtarlarımız, okul aile birliklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız kısaca inanan, katkı koyan, çok geniş bir kadromuz var. Şüphesiz bu kadronun da yıldızı sevgili ve değerli öğretmenlerimiz. Onların fedakarca çalışmaları, özverili ve gerçekten inançlı katkılarıyla bir büyük dönüşümü gerçekleştirdik. Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, anne babalarımız adına ilimiz ülkemiz adına. Bu çabamız devam edecek eğitim alanındaki yakın gelecekte çok önemli kazanımlarımızı, başarılarımızı sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz.

 

“3, 4, 5 yaş grubunda okullaşma oranımız Türkiye ortalaması olan %35.52 yi de çok aşan Diyarbakır adına gerçekten bir başarı öyküsü olarak öne çıkan bir sonuç olmuştur.”

 

 

Şimdi dilerseniz 30 Hazirandan bu yana okul öncesi eğitimdeki teme değişiklik ve göstergeleri paylaşmak istiyoruz.  Değerli arkadaşlarım göreve başladığımız 30 Haziran itibariyle 3, 4, 5 yaş grubunda Diyarbakır'da okullaşma oranımız %26.74 tü şüphesiz 3, 4, 5  gruba açısından %26.74 kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir oran değildi. Bugün itibariyle bu oranımız %43.98 de çıkmış durumdadır. Bu konuda yıl sonra hedefimiz yüzde %75 tir ve bu oran da bizim Türkiye açısından en yüksek düzeye gelmemizi sağlayacaktır. 30 Haziran 2017 ve 29 Aralık 2017 tarihleri arasında 3, 4, 5 yaş grubunda okullaşma oranında Diyarbakır'da % 64.5 gibi gerçekten çok yüksek bir artış gerçekleşmiştir ve bugün geldiğimiz %43.98 3, 4, 5 yaş grubunda okullaşma oranımız Türkiye ortalaması olan %35.52 yi de çok aşan Diyarbakır adına  gerçekten bir başarı öyküsü olarak öne çıkan bir sonuç olmuştur. 3, 4, 5 yaş grubu içerisinde 3 yaş gibi çok erken bir yaşta yer almaktadır. Fakat bu yaş grubunda da özellikle kent merkezinde ilçelerimiz başta olmak üzere çocuklarımızın ailelerin ikna edilerek gelmesi konusunda yoğun bir çaba sarf etmekte onların katılımıyla da gelecek her gün bu oranın daha

 

 

“Bugün 29 Aralık 2017 itibariyle 5 yaş grubunda okullaşmamız %95.01  çıkmıştır.”

 

iyiye ve ileriye artacağı beklemektedir. Şüphesiz 3, 4, 5 yaş grubu bütünlüğünün yanında 5 yaş grubu da apayrı ve özel bir çalışma alanımızdır. İlköğretime başlama öncesi son yaş grubu olan 5 yaş grubunda, göre başladığımızda okullaşma oranımız %50,05 oranındaydı. Bugün 29 Aralık 2017 itibariyle 5 yaş grubunda okullaşmamız %95.01  çıkmıştır. Bu oran %100 hedefinin çok yakındadır. İkinci yarıyılın başında %100 hedefine elde ederek, hiçbir çocuğumuzun 5 yaş grubunda okul öncesi eğitim dışında kalmasına izin vermeyeceğiz. Bugün gururla söylemek istiyoruz ki 5 yaş grubunda Diyarbakır'da okullaşma oranımız artık %100 e   erişmiş ve çok az bir zaman içerisinde de elde edilmiştir. Bu ilköğretime hazırlık açısından çok önemli bir evre ve çok stratejik bir başarı eşiğidir. Okul öncesinde 5 yaş grubunda görev ve sorumluluk aldığımız 30 Haziran 2017 den bugüne   %89.8 bir artış sağlanmıştır. Bu bir rekor artıştır ve 5 yaş grubu açısından da bize tam hedefe de ulaştırılmıştır. 5 yaş grubunda Türkiye ortalaması açısından bakarsak elde ettiğimiz başarı çok daha açıktır. Değerli basın mensuplarımız bugün itibarıyla 5 yaş grubu Türkiye'de okullaşma oranı %58.79 iken, Diyarbakır'da biz %100 ü hemen hemen elde etmiş durumdayız. Bu Diyarbakır’a yakışan, yarışan ve hepimiz için de şüphesiz mutluluk veren bir dönüşüm ve bir büyük kazanç olmuştur.

 

“Kalkınma Ajans’ımız üzerinden bugün ilan edilen 2018 yılı mali destek programları kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere 4,5 milyon liralık kaynak tahsis edilmiştir.”

 

Değerli arkadaşlarım elde ettiğimiz bu büyük başarıyı kalıcı ve sürdürebilir kılmak bölgenin eğitim anlamında geleceğe bu dönüşümle şüphesiz gelişerek aktarılmasını sağlamak amaçlı Kalkınma Ajans’ımız üzerinden bugün ilan edilen 2018 yılı mali destek programları kapsamında da Kalkınma Ajansı Başkanlığımızdan ve dönemindeki kararımızda Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde kullanılmak üzere 4,5 milyon Türk liralık kaynak tahsis edilmiştir. Çok kısa süre içerisinde Diyarbakır'daki elde edilen bu başarının kalıcı ve sürdürülebilir olması anlamında   bugün açıklanan Kalkınma Ajansı mali destek programında 4,5 milyon liralık aktarılan bu kaynakla her bir projede, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve model yaklaşımları uygun olarak gerekli fiziksel altyapı, Beşeri ve teknik altyapı güçlendirecek eğitim kalite ve şüphesi okul öncesinin cazibesini artıracak projeler kabul edilecektir ve yine çok özel bir yaklaşımla bu projelerde %90 hibe oranı geçerlidir 300 bin Türk liralık proje desteği de sağlanacaktır. Bu projelere içerisinde anaokulları ve anasınıflarımızın yapılması, mevcut anaokulu ve anasınıflılarımızın malzeme, araç gereç ve teknoloji kullanılması bu okul ve sınıflarımıza çocuklarımızın aileleri ile birlikte, hem katılması hem de öğrenci olarak sağlanması adına sosyal desteklerin sunulması, ailelerini desteklenmesi, en önemlisi bir ilk olarak altını çiziyorum Diyarbakır'da artık okul öncesinde de kodlama eğitiminin verilmesi bilgi çağında, bilgi ekonomisine katkı koyacak yetişmiş insan gücünün en önemli kavramı olan bilgisayar okur yazarlığı gibi kodlama eğitiminin de Diyarbakır'da okul öncesi döneminde artık verilmeye başlanması her birisi bir değer, bir cevher olan çocuklarımızın, yakın gelecekte Diyarbakır'ımız ve ülkemiz için bilgi çağının artık nitelikli insan gücü olmasının okul öncesinden itibaren hazırlanmasının sağlayacak bir eğitim düzeyinin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada kararlılığımız ve çalışmalarımız açık ve nettir. Tüm bu çalışma ve gayretlerimiz de amacımız da Diyarbakır’ımızın her bir köşesinde sadece belli ilçeler ve merkezler değil, her nerede bir yavrumuz varsa okulda buluşmasını sağlanması, okula taşınması, güvenli bir ve mutlu bir eğitimle ve her birisinin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimini tamamlayarak kadim bir geleneğin, bilgeliğin, derinliğin ve zenginliğin kenti olan Diyarbakır’ımızın eğitim den başlayarak her alanında en iyi ye ve zirveye taşınmasını sağlamak olacaktır. Bu süreçte siz değerli basın mensuplarımızın farkındalığın ve bu meselenin anlaşılmasında, topluma ulaşmasında ve Diyarbakır'ın eğitim ile başlayan dönüşüm sürecinde katkılarına da içtenlikle teşekkür ediyorum. 2. Yarıyılı başlangıcında Diyarbakır’ımızın eğitimde okul öncesinden başlayarak, gerek fiziksel yatırımlar, gerekse eğitimde nitelik arttırıcı çalışmalar, okul kurum yöneticilerimiz öğretmenlerimize dönük özel mesleki eğitim ve kurslar perspektifinde bir dizi yeni ve yenilikçi gelişmeyi de sizlerle paylaşacağımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Çok kısa bir süre içerisinde de Diyarbakır'da elde edilen bu başını gelecekteki çalışmalarımız için ve Valilik olarak belirlediğimiz hedefler için bize güven ve güç verdiğini özellikle belirtiyor, hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

 

 

“Bir Başarı Öyküsü Diyarbakır da Okul Öncesi Eğitim” konulu basın toplantısında,   Diyarbakır’daki okul öncesi eğitimin geldiği nokta, planlanan projeler ve devam eden çalışmalar hakkında konuşuldu.