Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda, ilimiz kurum müdürleri, OSB yönetimi ve üyeleriyle, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

 

 

 

Toplantıda, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı açış konuşmasını yaptı. Daha sonra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’nın yaptığı konuşmanın ardından katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, şunları söyledi; “Organize Sanayi Bölgemizin, değerli Yönetim Kurulu Başkanı, çok değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Organize Sanayi Bölgemizde ilimiz ve ülkemizin gelişme ve kalkınması adına çok büyük katkılar sağlayan değerli girişimci işadamlarımız, sanayicilerimiz, değerli dostlarım, Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli Yönetim Kurulu Başkanı, Ticaret Borsamızın değerli Yönetim Kurulu Başkanı, sivil toplumun, reel sektörün ve kesimin değerli Oda ve Başkanları ve değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili Basın mensupları. Öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Toplantımızın ve günümüzün hayırlara vesile olmasını, insanımız, ilimiz ve ülkemiz için inşallah olumlu sonuçlar getirmesini diliyorum. Organize Sanayi Bölgemizde, bugün, bu ortamda, sizlerle birlikte olmaktan da büyük bir mutluluk duyduğumu belirtiyorum. Bir vesile, yenilenen ve yeni seçilen Organize Sanayi bölgemizin yönetimine, bu anlamda, şüphesiz, seçimleriyle yenilenen ve yeniden sorumluluk alan, Borsa ve Ticaret Odası Başkanlarımıza da ayrıca başarılar diliyorum. Şüphesiz, kenti yönetirken, kentle ilgili gelecek hedeflerimizi, projelerimizi, beklentilerimizi tanımlar ve kararlaştırırken en büyük paydaşımız, sivil toplum ve reel kesimdeki üreten kurum ve kuruluşlarımızdır. Yönetim, karşılıklı etkileşimi ve Şüphesiz karara konu olan bütün kesimlerin beklentilerini içeren bir sürecin adıdır. Tek taraflı bir karar alma, merkezi bir bakış açısı ile yorumlama, eksik, yetersiz ve yanlıştır. Hem kişisel olarak, hem de yönetim anlayışı olarak, bugün artık, Türkiye'nin, bu güzel ülkemizin ve bu güzel ülkenin çok aziz ve kadim şehri Diyarbakır'ımızın, bu yönetim anlayışı ile bir an önce hem buluşması hem de bu bakış açısı ile geleceği kucaklaması gerekmektedir. Çabamız bu yöndedir. Allah mahcup etmesin. Baktığımız zaman, yeni bir yönetim ve hükümet sistemindeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde temel amaç ve amacımız, merkezi ve konusu insan olan, insana hizmeti ibadet sayan ve karar alma sürecini hızlandırarak etkin aktif ve verimli bir kamu yönetimini hayata taşıyan bir anlayışı, bir değişimi bugün gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar gelişmenin belki gecikmesine neden olan işlemlerin tam aksine hızlandırıcı etki yapması, girişimciliğin önünü açması, üretimin desteklenmesi ve üretimin şüphesiz ihracata dönük bir süreçte değer yaratan ve artı değer üreten bir boyuta ulaşması hedeflenmektedir. Bu noktada, 24 Haziran seçimleri sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında oluşan yeni hükümet sisteminin, biliyorsunuz ilk 100 günlük icraat ve hedefler takvimi açıklandı. Açıklanan bu hedefler başlığında, şüphesiz ortaya konulan, doğrudan genel olarak bütün konularda ve özel olarak il boyutunda ele almamız gereken sorumluluklarımız var. Bugün, bizler, Diyarbakır'da, kamu, devlet, özel ve sivil her kesim ve karşılıklı kurumlar olarak bu sorumluluklarımızın üzerinde yoğun bir çalışma sergiliyoruz ve sergilemek zorundayız. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Çünkü, bu aziz ve Kadim şehir, terör örgütlerinin ihanetiyle başta PKK ve FETÖ olmak üzere onların uzantıları ve işbirlikçilerinin ihanetiyle çok zaman kaybetti, çok imkan kaybetti, gelmesi gereken yerin, bugün olması gereken yerin gerisinde kaldı. Biz, artık bu süreyi, sağlanan bu huzur ve güven ortamında, çok kısa sürede kapatmak, bu kenti, merkezi insan olan bir anlayışla kalkındırmak ve geleceğe taşımak sorumluluğundayız. Bunu yapacak kapasitemiz, derinliğimiz, zenginliğimiz ve birikimimiz var. Bu inançla, bu azimle çalıştığımız zamanda, gelecek her günün Diyarbakır’ımıza, güzellikler, zenginlikler ve olumlu gelişmeler sunacağı konusunda da inancımız var. Geçtiğimiz günlerde, bu perspektifte başlayan ve sektörel anlamda bir bütünü kapsayan, Ticaret ve Sanayi Odamızdaki toplantımızda Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi gerçekten genel olarak ve global perspektifte bir Diyarbakır, gelecek ve kalkınma perspektifi ortaya konuldu. Bugün Organize Sanayi Bölgesinde, sanayinin kalbinde, sizlerle birlikteyiz. Daha sonra Borsamızda bu devam edecek. Paydaş olan tüm kurum ve kuruluşlarımızda bu heyecanı, bu aşkı ve bu ideali canlı tutarak ve bir an bile zaman kaybetmeyerek geleceğe taşıyacağız. Bakınız, tarihin her döneminde, lojistik ve stratejik bir merkez olan Anadolu'nun Ortadoğu’ya açılan net ve açık kapısı ve bağlantı noktası olan, ilim, irfan ve medeniyet geçmişinin binlerce yıllık birikimiyle getirdiği insan zenginliği olan, kalkınmanın en önemli kaynağı olan beşeri sermaye, yani insan gücü açısından çok zengin olan, verimli toprakları ve Dicle'nin başta olmak üzere bereketli sulanan topraklarıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tarım ve üretim ve gıda merkezi iddiası olan, sizler gibi değerli sanayici geçmişiyle, sanayi geçmişinden bugüne çok önemli birikimi olan Diyarbakırımızın bütün bu sahip olduğu zenginliklerle ve akıl temeliyle, geleceğe doğru hızlı ve güçlü bir kalkınması zorunludur. Diyarbakır kalkınırsa bölge kalkınır, ülke kalkınır. Çekim gücü Diyarbakır olan bir perspektif çevreyi merkezi Diyarbakır olan bir kalkınma ve gelişme hedefine ulaştırır. Gelecekle ilgili projelerimizi, çalışmalarımızı ve beklentilerimizi konuşurken, bütün bu bakış açısıyla Diyarbakır’ı görüyoruz ve çok kısa bir zamanda işte Sayın Başkan’ın ifade ettiği gibi isteyince gerçekleştiriyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin, bugün yüzde 85’lere varan doluluk oranı bir gerçeği ortaya koyuyor. Diyarbakır, sanayi yatırımı adına artık mevcut alanları aşıyor, taşıyor. Geleceğe ve büyük hedeflere doğru giden ülkede Diyarbakır, şimdiden onları kucaklamak heyecanı içerisinde bir büyük hazırlığı gerçekleştiriyor. Bu yüzden mevcut Organize Sanayi Bölgemize ek genişleme alanı konusunu biliyorsunuz, gündemimize gelmişti ve geçtiğimiz aylarda bizim imzamızla Bakanlığımıza arz edildi ve 19 Nisan itibariyle onaylandı, kesinleşti. Hayırlı olsun hepimize ve sanayicimize. Yine sanayinin, üretim alanı olarak çok önem verdiğimiz ve gelecek yatırım beklentisine, ihtiyacına cevap vereceğini düşündüğümüz, 2. Karma Organize Sanayi Bölgemizin de çalışmaları başlatıldı. Bildiğiniz gibi Şanlıurfa yolunda 329 hektarlık bir alanda net 10000 kişilik bir istihdama dönük ve en az 100 milyon Türk Liralık bir altyapı yatırım tutarına havi bir projemiz, hamdolsun, bu konuda da Bakanlıkça yer seçimi kesinleşti. Değerli arkadaşlar, yer seçimi kesinleştikten itibaren kuruluş protokolu hazırlıkları da başlatıldı. Şimdi burada, geçtiğimiz günlerde Ticaret ve Sanayi Odası toplantımızda öne çıkan çok farklı bir gelişmeyi de paylaşmak istiyorum. Dünyanın geldiği bir aşama var. Bilgi teknolojisi ve bilgi temelli bir üretim segmenti var. Katma değeri ve artı değeri bilgi temelli teknolojilerle devam eden bir süreç var. Biz yeni 2. Karma OSB de akıllı OSB düşüncesine dönük bir çalışma başlattık. Çok sık duyduğunuz, endüstri 4.0 ile hatta 5.0’a çıkartılan bilgi temelli teknolojiler üzerinde bir gelecek ve üretim perspektifine dönük yoğunlaşan süreçte Diyarbakır olarak yeni Organize Sanayi Bölgemizi akıllı OSB yapacak ve teknolojik altyapısını buna dönük hazırlayacak bir süreci de başlattık. Sevgili Başkan ifade etti, bugüne kadar eksik kalan sadece Diyarbakır için değil Türkiye'nin her köşesinde eksikliği çok net hissedilen bilgi ile üretimi, yani üniversite ile sanayiyi net buluşturacak bir aynı zamanda da çalışmayı başlattık. Üniversite şüphesiz ki eğitim veren ama özellikle ve aslında değer üreten bir merkezdir. Çevresine değer katan, zenginleştiren, yol gösteren, bir akıl, bir bilim, bir üretim merkezidir. Bu noktada, Diyarbakır Üniversitesi, Dicle Üniversitesi Teknoparkı dahil, bütün fakülteleri, gerek çok ihtiyaç duyduğumuz nitelikli eleman, ara insan gücü, gerekse de gelecek üretim perspektifinde çok özel bir çalışmayı, şu anda sorumluluk olarak verdik, başlattılar ve inşallah çok kısa bir zaman aralığında biz, üniversite işbirliğinin sonuçlarını da paylaşacağız. Bakınız, kurumların mekânsal yerleşimi değildir aslolan karşılıklı işbirliğidir önemli ve değerli olan. Sayın Başkanımız ifade etti, evet, bu tespiti biz de yaptık, onun için buradayız. Karşılıklı iletişimi eksiksiz, aksaksız ve kesintisiz yapmak zorundayız. Bu nedenle, benim imzamda, tamamen reel sektörle sorumlu, her an sorunların takibi ile ilgili ve görevli olan bir Vali Yardımcısı arkadaşımız görevlendirilmiştir. Sanayicimizin, üreten kesimin, her türlü kamu ve bürokrasi ile olan iş ve işlemleri, beklentileri, sorunları ve dileklerini takip edecek, ilgili kurumları koordine edecek, beklentileri karşılayacak ve sıkıntıları aşacak bir sorumluluk olarak bir görevlendirme yaptık. İnşallah bu arkadaşımızın ve buradaki bulunan ve burada olmayan bütün kamu yöneticilerimizin, 24 saate varacak ve açık ve net olarak çalışacak iletişim ağıyla bu sorunlar çok kısa süre içerisinde aşılacak ve giderilecek. Teknoloji Ofisi ve Teknopark çalışmaları sizlere ve tüm sanayicilerimize yol ve yön gösterecek bir perspektifte harekete ve hayata geçirilecek. Özellikle ihracata dönük iş ve işlemlerle ilgili gerek Diyarbakır özelindeki yapılması gerekenler, gerekse Ankara nezdinde takip edilmesi gerekenler ile ilgili aynı ölçüde bir sorumluluk aldık. Bu perspektifte, yine geçtiğimiz günlerde gündeme gelen, Diyarbakır merkezli bir vize ofisinin açılması en öncelikli gündem maddemiz. Üreten ve ihracat yapan iş adamımızın çok yoğun bu vize işlemlerinde, artık başka bir yere bir ile gitmesini değil Diyarbakır merkezinde Diyarbakır çevresi ve hatta Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesini kucaklayacak bir vize ofisinin inşallah çalışmalarına ve başvurularına başladık. En kısa zamanda inşallah tamamlamayı hedefliyoruz. Yine Organize Sanayi Bölgemizin çok önemli bir eksiği ve yatırım noktasında haklı bir beklentisi olan arıtma tesisi bundan 1 yıl önce ilk ziyaretimde bana ifade edilmişti. Son derece haklı gecikmiş bir talep idi. Sayın Bakanımızla görüştük, o dönem sağolsunlar kırmadı, karar verildi, ihale gerçekleştirildi. Bürokratik işlemler bugün yarın tamamlanacak ve arıtmanın inşallah kazmasını, ilk temelini atacağız. En kısa sürede hayata geçirilmesini istiyoruz ki arıtmaya bağlı yatırım yapacak istihdam artıracak sanayicilerimize “Biz hazırız hadi gelin buyurun yatırım yapın” diyebilelim. Bu noktada, genişleme alanı ve buna bağlı temin edilecek kredi destekleri de gündemimizde, bunu da yeni Sayın Bakanımızla en kısa zamanda görüşeceğiz. Çünkü Diyarbakır'da bir hareketlilik var, Diyarbakır'da bir derinlik var, Diyarbakır'a dönük bir ilgi var. Şu anda talepler, reel talepler, hazırlık yaptığımız altyapıların fevkinde. Bu bağlamda ifade etmek isterim, dün gerçekleştirilen toplantımızda Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesine dönük taleplerde, hamdolsun, beklentimizin çok üstünde ve çok güçlü yatırımı net gerçekleştirecek talepler var. İnanılmaz mutlu edici, Diyarbakır adına güven verici bir yaklaşım. Yönetim Kurulu toplantımızda son çalışmalarımızı yaptık. İnanıyorum çok kısa bir süre içerisinde biz açıklayacağız ve o zaman göreceksiniz ki, gerek Diyarbakır'daki markalarımız, gerek Diyarbakır'daki iş adamlarımız ama gerekse de Türkiye'nin her köşesinden uluslararası üretim yapan çok önemli firmalarımız Diyarbakır Tekstil OSB’de yer alacak bir tablo karşımıza çıkacak ve inşallah Kurban Bayramı sonrasında da bunun tanıtımını, ön tahsis protokol imza törenini yapacağız. Şu anda gördüğünüz yaklaşık 500 milyon Türk Lirasına varan bir yatırım tutarı toplamıdır ve en az 8000- 9000’lik bir istihdam var, doğrudan istihdam. Değerli arkadaşlar, bu ülkeye güveniyor, bu kentte güveniyor ve kendimize güveniyoruz. Hiçbir spekülatif yaklaşım, bu büyük ülkenin ve bu aziz ve kadim şehrin geleceğe dönük iddialı yolculuğunu engelleyemeyecek. Sizler bunun en güçlü temsilcilerisiniz ve üretim yapan, Türkiye'nin geleceğine katkı koyan, iş ve istihdam sağlayan değerli arkadaşlarımız olarak hepiniz hakikaten kocaman bir teşekkürü hak ediyorsunuz. Sağ olun var olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Organize Sanayi Bölgemizin devam eden elektrik, trafo, altyapı, güvenlik, yangın önleme sistemleri ve ekiplerinin tesisi gibi konular zaten çok sık gündemimizde olan ve takip ettiğimiz konular. Değerli Başkan ve yönetiminin, yönetime geldikten sonraki çabası, gayreti, samimiyeti birçok sorunun çözülmesini sağladı. Kalan kısımlara da biz de zaten elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz, veriyoruz. Ben, hepinizi bu duygularla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu toplantımızın devam eden kısmında sizleri dinleyeceğimizi belirtiyorum. Burada bulunan il müdürlerimiz ve her düzeydeki kamu görevlilerimizin, milletin, üretenin, iş ve istihdam gerçekleştirenin, yani sizlerin hizmetinizde ve emrinizde olduğunu belirtiyor, bu duygularla hepinize sevgi, saygı sunuyor, toplantımızın hayırlı geçmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından OSB Yönetim Kurulu Makamında yetkililerden brifing alan ve mevcut durumu değerlendiren Vali Güzeloğlu incelemelerde bulunmak için Sterlinch Energie güneş enerjisi panelleri üretim fabrikasına geçti.

 

Firma yetkililerinden, çalışan sayısı ve mevcut kapasite hakkında bilgi alan Vali Güzeloğlu, burada fabrikayı gezerek işçilerle yakından ilgilendi ve onlarla sohbet etti.

 

Daha sonra Odabaşı Makine Fabrikasına geçen Vali Güzeloğlu, fabrikayı gezerek OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı’ndan fabrika hakkında bilgi aldı.