5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Kapsamında; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi” başlatılmıştır.

 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yüklenici firma ASELSAN A.Ş. arasında yapılan sözleşme gereğince, ilimizde mahalle, yol, yapı, diğer yapı, numarataj ve bağımsız bölüm bazında adres bileşenlerinin sayısallaştırılması ve ulusal adres veri tabanı (UAVT) ile eşleştirilmesi amacıyla eş zamanlı olarak ofis ve saha çalışmaları ilgili sözleşme imzalanan firma tarafından yürütülmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

DİYARBAKIR VALİLİĞİ