VALİ YARDIMCILARI
GÖREV DAĞILIMI
02.01.2017
 
 
 
VALİ YARDIMCILARI
 
 (I)    KÜRŞAT GÜLERYÜZ
 (II)   MEHMET ÇAĞRI ÖZPOLAT
 (III)  TUĞBA KOŞAL
 (IV)  SERCAN GÖKDEMİR
 
 
 
HUKUK MÜŞAVİRİ
 
 (I)    TANER BİRCAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(I) VALİ YARDIMCISI KÜRŞAT GÜLERYÜZ
 
A-ADALET BAKANLIĞI-HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
1-Tüm Yargı Mercileri ile İlgili İş ve İşlemler (Koordine ve Yazışma)
2-Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İş ve İşlemleri

B-AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI   
1-Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü
 
C-BAŞBAKANLIK
1-Kamu Görevlileri Etik Kurulu
2-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
3-Vakıflar Bölge Müdürlüğü
 
D-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
1-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  - Tapu ve Kadastro VII. Bölge Müdürlüğü
  - Kadastro Müdürlüğü
  - Tapu Müdürlüğü
 
E-GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
2-GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
3-Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
4-Toprak Mahsulleri Ofisi Diyarbakır Şube Müdürlüğü
5-Et Kombinası Müdürlüğü
6-Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü
7-Çay-Kur Pazarlama Bölge Müdürlüğü
 
F-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
1-İl İdare Kurulu Müdürlüğü
2-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 
G-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
1-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
2-Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
 
H-ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
1-Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15.Bölge Müdürlüğü
   - Diyarbakır İl Şube Müdürlüğü
2-DSİ X. Bölge Müdürlüğü
3-Meteoroloji 15.Bölge Müdürlüğü
4-Orman İşletme Müdürlüğü
5-Orman Fidanlık Müdürlüğü
 
I-ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
1-Karayolları IX. Bölge Müdürlüğü
2-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme VIII. Bölge Müdürlüğü
3-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü
4-PTT Başmüdürlüğü
5-TCDD Gar Müdürlüğü
6-Türk Telekomünikasyon A.Ş. Doğu II. Bölge Müdürlüğü
 
BAŞKANLIK EDİLECEK KURUL VE KOMİSYONLAR
- İl İdare Kurulu Başkanlığı
- İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
- Mera Komisyon Başkanlığı
- Hayvanları Koruma İl Kurulu
- Diyarbakır Hizmet Vakfı Başkanlığı
- Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığı
 
 
 
 
(II) VALİ YARDIMCISI MEHMET ÇAĞRI ÖZPOLAT

A-BAŞBAKANLIK
1-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
2-Başkanlık Takip Merkezi Temas Noktası
3-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
4-MİT Müsteşarlığı
  - MİT Bölge Başkanlığı (Koordine)
5-Hazine Müsteşarlığı
 
B-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
1-Havalimanı Mülki İdari Amirliği
2-İl Jandarma Komutanlığı
3-İl Emniyet Müdürlüğü
4-Özel Kalem Müdürlüğü
5-Protokol Şube Müdürlüğü
6-İl Yazı İşleri Müdürlüğü
7-İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
8-İl Dernekler Müdürlüğü
9-İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
10-İl Göç İdaresi Müdürlüğü
11-Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı                    
12-İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
 
C-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
1-Askeri Kurum ve Kuruluşlar (Koordine)
2-MKE Kurumu Genel Müdürlüğü
 
D-MALİYE BAKANLIĞI
1-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
2-Gelir İdaresi Başkanlığı
   - Vergi Dairesi Başkanlığı
   - Mükellef Hizmetler Grup Müdürlüğü
3-Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
4-Devlet Malzeme Ofisi Diyarbakır İrtibat Bürosu Müdürlüğü
5-Defterdarlık
6-Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüğü
 
E-KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
1-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  - Müze Müdürlüğü
  - Turizm Danışma Müdürlüğü
2-Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
3-Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
4-Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
5-Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
6-Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü

BAŞKANLIK EDİLECEK KURUL VE KOMİSYONLAR
-İl Emniyet Disiplin Kurulu Başkanlığı
-İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanlığı
-TSE Ürün ve Hizmet Belgelendirme Komisyonu Başkanlığı
-İl Afet ve Acil Durum Merkezi
-Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)
 
 
 
 
(III) VALİ YARDIMCISI TUĞBA KOŞAL
 
A-AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
1-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
2-Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
 
B-ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
1-Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
2-Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
3-TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İd. Enstitüsü)
 
C-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1-Dışişleri Bakanlığı ile İlgili İşler
 
D-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
1-İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
  - Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü
  - Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
  - Tasfiye İşletme Müdürlüğü
2-İl Ticaret Müdürlüğü
 
E-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
1-İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
2-İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
3-SODES Proje Koordinatörlüğü
4-Valilik Proje Koordinasyon Merkezi
5-Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
6-KÖY-DES Genel Koordinatörlüğü
7-Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP)
 
F-KALKINMA BAKANLIĞI
1-GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
2-ÇATOM’lar ve Gençlik Kültür Evi
3-Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
4-Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü
5-Cazibe Merkezleri Projeleri ve Kültür Turizm Projeleri Yönetimi

G-MİKRO KREDİ
1-Diyarbakır Mikro Kredi Bölge Müdürlüğü
 
H-SAĞLIK BAKANLIĞI
1-İl Sağlık Müdürlüğü
2-İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
3-Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
 
BAŞKANLIK EDİLECEK KURUL VE KOMİSYONLAR
- İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı
- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
 
 
 
 
(IV) VALİ YARDIMCISI SERCAN GÖKDEMİR
 
A-BAŞBAKANLIK
1-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
2-İl Müftülüğü
3-Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü
4-Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
5-Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
  - TRT Diyarbakır Müdürlüğü
6-Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
  - Basın-Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü
7-Basın, İlan Kurumu Genel Müdürlüğü
  - Basın, İlan Kurumu Diyarbakır Şube Müdürlüğü
8-Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü
    - Diyarbakır Bölge Müdürlüğü
9-RTÜK Bölge Müdürlüğü
 
B-BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
1-Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
2-Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
3-KOSGEB Diyarbakır Hizmet Merkezi Müdürlüğü
4-Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
5-TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı)
6-Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı
 
C-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
1-Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
D-ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
1-BOTAŞ Genel Müdürlüğü
2-MTA Bölge Müdürlüğü
3-Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü
4-TEİAŞ İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü
5-TEMSAN İşletme Müdürlüğü
 
E-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
1-Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü
  - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
2-Futbol Federasyonu Başkanlığı
3-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
  - YURTKUR Bölge Müdürlüğü
 
F-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
1-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
BAŞKANLIK EDİLECEK KURUL VE KOMİSYONLAR
-İnsan Hakları İl Kurulu Başkanlığı
-İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı
-İl Halk Eğitim Planlama Kurulu Başkanlığı
 
 
 
 
(I) HUKUK MÜŞAVİRİ TANER BİRCAN
 
A-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
1-Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
 
BAŞKANLIK EDİLECEK KURUL VE KOMİSYONLAR
-Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vali Yardımcıları görev birimleri içindeki kurumları denetlemekle de yetkilidirler. Görev alanları ile ilgili birimlerde açılış ve diğer sosyal çalışmalarla ilgili törenleri de organize edeceklerdir.
 
         Diğer kurul ve komisyonlara, bunlarla ilgili dairelerin bağlı bulunduğu Vali Yardımcısının Başkanlık etmesi asıldır. Gerektiğinde bu kurul ve komisyonların toplantıları Başkanlığım altında yürütülecektir.
 
         Vali Yardımcıları Başkanlık ettikleri komisyonların toplantılarının gündemleri hakkında Makam’ın emir ve talimatları için önceden, alınan kararlarla ilgili olarak da sonradan tarafıma bilgi vereceklerdir.
 
         Vali Yardımcılarının izinli, raporlu, bir başka nedenle görevli olduklarında veya geçici görevle görevlendirildiklerinde aşağıda belirtilen şekilde karşılıklı olarak birbirlerinin yerine vekâlet edeceklerdir.
 
  1. Vali Yrd. KÜRŞAT GÜLERYÜZ ile
Vali Yrd. MEHMET ÇAĞRI ÖZPOLAT
 
  1. Vali Yrd. TUĞBA KOŞAL ile
Vali Yrd. SERCAN GÖKDEMİR
 
 
 
NOT :Dağıtım listesinde yer almayan görev ve hizmetler Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğünden Sorumlu Vali Yardımcısı tarafından yürütülecektir. 02.01.2017