Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, kamu kurumlarınca yürütülen ve planlanan yatırımların değerlendirildiği 2018 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık etti.

 

 

 

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantıda Vali Güzeloğlu’nu Vali Yardımcımız Tuğba Koşal, İlçe Kaymakamlarımız ve kurum müdürleri karşıladı.

 

 

Karşılamanın ardından Vali Güzeloğlu, Vali Yardımcımız Tuğba Koşal, İlçe Kaymakamlarımız ve kurum müdürleriyle DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonuna geçti. Burada katılımcılara hitaben konuşma yapan Vali Güzeloğlu şunları söyledi: “Değerli Rektörüm, değerli çalışma arkadaşlarım, kamu kurumlarımızın değerli yöneticileri, Oda, Borsa ve Birlik değerli başkanlarımız, sivil toplumun değerli temsilcileri, hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2018 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantımızı açıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını, insanımız, ilimiz ve ülkemize güzellikler ve hizmetler getirmesini niyaz ediyorum. 2018 yılına başlarken tüm Türki yede olduğu gibi Diyarbakır dada inşallah bu yılı heyecanla karşılayan Türkiye’nin gelişme ve kalkınmasına çok önemli katkılar sunan bir yıl olması amacıyla ve heyecanıyla çalışmalara başladığımızda ifade etmek istiyorum.

 

“Diyarbakır dün olduğu gibi buğu ve gelecekte de bölgesinin en önemli üretim, stratejik ve lojistik merkezidir.”

 

 

Türkiye bir büyük devlet ve bir büyük millet olarak inşallah hedeflerine 2023,2053,2071 olarak tanımladığımız ve sonsuza kadar milletimizi payidar edecek büyük yürüyüşüne kararlılıkla devam edecek. Bu kararlılıkla yolumuza devam ederken her bölgesinde hem de küresel ölçekte Türkiye’nin gelişen ve kalkınan ve belirleyen bir ülke olmasına dönük gayretlerimiz devam edecek. Türkiye ekonomik ve sosyal boyutuyla gelecek büyük hedefleri karşılama kararlılığında inşallah 2018 de de çok önemli kazanımlar elde edecektir. Geride bıraktığımız 2017 yılında Türkiye kalkınma yarışında son çeyrekte % 11.1 lik gibi rekor büyümeyle dünyada birinci sırada yer alan baz etkisinden arındırılmış hesaplamalarla bu anlamda büyümesi yıl sonun da % 7 nin üzerinde reel olarak gerçekleştirilmesi artık netleşen hamdolsun hedeflerine kitlenen 2018 e çok büyük bir moralle giren bir durumda Türkiye’nin 2023 hedeflemesinde ve bu büyük yürüyüşünde Diyarbakır’ımızda zenginlik ve derinlik katan bir büyük şehrimiz her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılı Nisan ayında Diyarbakır’daki konuşmasında ifade ettikleri gibi Türkiye birlik ve beraberliğin mührü Diyarbakır’dır. Diyarbakır huzur ve güven ortamıyla bu ülkenin her bir köşesinde sağlandığı gibi bu ilin her bir noktasında sağlanan esenlik ortamıyla artık önceliğini ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınma boyutlarında tanımlamış bu alanda yoğunlaşmış durumdadır. Tarihin her döneminde ve geriden gelen ve taşınan bütün dinamiklerinde olduğu gibi Diyarbakır dün olduğu gibi buğu ve gelecekte de bölgesinin en önemli üretim, stratejik ve lojistik merkezidir. Özellikle üç ulaşım aksının ve habılın birleştiği kara, demir ve hava yolunun kesiştiği, altyapısıyla ihracata odaklı büyümenin bölgesel ölçekte merkezidir. Diyarbakır bu anlamda tanımlarken temel stratejik sektörler olarak şüphesiz sanayi ve üretimle birlikte tarım, tarıma dayalı gıda sanayi hizmetler ve turizm sektörü 2018 ve 2023 e dönük yürüyüşümüzün temel başlıklarıdır. Bu çerçevede ele aldığımız zaman 2017 buna dönük yatırım, çalışmaların çok büyük bir oranda hazırlandığı 2018 de ciddi anlamda bir alt yapının ve bir birikimin aktarıldığı bir yıl olmuştur.

 

 

“Türkiye’nin GAP tan sonraki 2. Vizyon projesi, Silvan Projesi bu büyük yatırımların en başında yer almaktadır,”

 

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki bugün sabah kalkınma ajansı tanıtım toplantısında ifade ettiğim gibi ortak bir akılla Diyarbakır bugün artık bütün kalkınma bileşenleri, kamu kurumları, üniversite, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, reel sektör temsilcileri ile bütünleştirilmiş bu perspektif üzerinde ortak akılla yerel kalkınma da her türlü dinamiğiyle bütünleşmiştir. 2018 bu yaklaşımla çalışılacak, hedeflere doğru yolculuğumuzda güçlü adımları atacağımız bir yıl olacaktır. İçinde bulunduğumuz Devlet Su İşlerimizin ve Orman Su işler Bakanlığımızın yönetimindeki Türkiye’nin GAP tan sonraki 2. Vizyon projesi, Silvan Projesi bu büyük yatırımların en başında yer almaktadır. Entegre bir sosyal, toplumsal kalkınma projesi olan Silvan projesi 8 baraj ve 23 sulama projesine müteşekkil toplam 31 büyük işi olan 235 bin hektarı sulayacak ve 300 bin kişilik yerinde doğrudan istihdam sağlayacak ve böylelikle bölgeler arası eşitsizliği giderecek iç göçü bu anlamda önleyecek, kuru tarım yapılan alanları suyla buluşturup bereketli hilalin toprağı Diyarbakır'a su ile birlikte refah, bereket ve kalkınmayı taşıyacak inşallah. Bugün sulanabilir alan varlığının yüzde kırkını sulayan Diyarbakır böylelikle tüm sulanabilir varlığının yüzde yüzünü sulayarak değil Türkiye'nin dünyanın sayılı bir üretim, bitkisel ve hayvansal olmak üzere merkezi ve gıda Sanayii’nde şüphesiz, tartışmasız merkezi olacaktır. Bu büyük hedefleme inşallah entegre bütün yatırımlarıyla 2023'te tamamlanmak üzere hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizler Diyarbakır olarak bu projenin tamamlanması sonrasında, tarımsal ürün deseninden sulama yöntemlerine, üretilecek ürünlerin endüstriyel girdi  olarak tanımlanmasından, gıda sanayinin ilişkisine buna ilişkin çiftçi, kooperatif, birlik örgütlenmelerine ve tüm başlıklarıyla bunun bir bütün olarak, ele alınarak, tam anlamıyla bir dönüşüm projesi olmasına dönük çalışmalarımıza başladık. İnanıyorum ki tarım gibi stratejik bir sektörde Silvan Projesi, değil Diyarbakır’ın, Türkiye'nin rekabet üstünlüğünü getirecek bu anlamda 2018 2023'e doğru geçişimiz de çok önemli kazanımları bizlerle buluşturacaktır.

 

 

“Bütün planlamalarımız Diyarbakır'ın kısa değil, orta ve uzun geleceğine dönük olmak zorunda ve sorumluluğunda.”

 

 

2018'de il koordinasyon kurulu ve il gelişme planı perspektifinde özellikle sanayi altyapısında çok önemli başlıklarımız ve çalışma alanlarımız var. Bütün planlamalarımız Diyarbakır'ın kısa değil, orta ve uzun geleceğine dönük olmak zorunda ve sorumluluğunda. Bu açıdan 2023 ve sonrasına dönük sanayi üretim altyapısında bugün yetersiz kalan Organize Sanayi Bölgesi'nin ek genişleme alanı, 2. Yeni Karma Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş çalışmaları, Lojistik Organize Bölgesi, Tekstil İhtisas Organize Bölgesi, Ergani ilçemizde yeni bir Organize Sanayi Bölgesi hâlihazırda üretim yapan hayvancılık organize bölgesinin genişletilmesi ve tüm bu başlıklarda sanayi üretim altyapısının bu anlamda şimdiden yeni üretim alanları ile buluşması 2018 Diyarbakır ekonomisinin temel başlıkları ve çalışma alanlarıdır. Bütün kurum müdürlerimizin ilgili birimlerimizin bu doğrultuda sorumlulukları çerçevesinde koordinasyonuna, çabasına ve şüphesiz katkısına ihtiyacımız olduğu açıktır.

 

 

 

“2023'te inşallah Diyarbakır ihracat ilinin en ön sıralarında yer almaya aday bir büyük şehirdir.”

 

2018 in önemli başlıklarından biri, Teknokent perspektifinden, üniversite üretim Sanayi işbirliği bu noktada KOBİ ve KOBİ’lerin yazılım ve tasarım perspektifinde gelişmesi artı değer üretecek ihracata dönük ve ihracata bağlı olarak üretimin çeşitlendirilmesi olacak. İhracat demişken 2018 yılı için Diyarbakır’ın ihracat hedefi tüm paydaş, birleşen ve katılımcılarımıza yaptığımız ortak çalışma sonucunda 300 milyon dolar olarak belirlendi 2017 yi 200 milyon dolar civarında bir ihraç ile bitiren Diyarbakır için 300 milyon dolar çok rahat erişebilecek net bir hedeftir. Mevcut kapasitenin doğru kullanılması, pazar ilişkilerin sağlıklı kurulması, üretimin buna dönük yapılması ve altyapıdaki sıkıntıların aşılması Diyarbakır 300 milyon dolarlık bir ihracat hedefi 2018'e çok rahat buluşturacaktır. Şüphesiz bu da bizim için yeterli olan bir hedef değildir yakın gelecekte nihai olarak 2023'te inşallah Diyarbakır ihracat ilinin en ön sıralarında yer almaya aday bir büyük şehirdir.  Bu noktada katma değeri yüksek, bilgi ekonomisi ve bilgi ürünü, akıllı ürünler perspektifi hizmet sektörü ihracatında 2018'de Diyarbakır'daki ajandamızın önemli başlıklarından biridir.  Şüphesiz bütün bu hedeflemeler arasında eğitim temelli, okul öncesinden başlayarak, mesleki teknik eğitim, üniversitede özellikle üniversitede yeni bölümler, yeni kontenjanlarla bugün çok yetersiz olan ve büyüklüğüyle orantılı olmayan öğrenci sayısının artırılmasında 2018 in hedeflemeleri arasında yer almaktadır. Değerli Rektörümüz ve üniversite senatomuzla yaptığımız toplantıda ortaya konulan projeler, hedefler, Diyarbakır için umut vericidir. Sektörün bileşenleri ve tüm paydaşlarıyla üniversitemizin fakülteler perspektifinde ve rektörlüğümüzün koordinesinde bizim desteğimizle sıklıkla buluşması, bu yıl içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

 

“Turizm ve turizme dayalı başlıklardaki çalışma alanları da 2018 Diyarbakır için önemli gündem ve konu başlıklarıdır.”

 

Hizmetler sektörü demişken şüphesiz turizm ve turizme dayalı başlıklardaki çalışma alanları da 2018 Diyarbakır için önemli gündem ve konu başlıklarıdır. Bugün dünyada dış ticaret kalemlerinden en doğrudan ve en net gelirine sahip olan turizmde Diyarbakır tartışmasız açık ara çok üstün bir şehirdir. Mask turizm dediğimiz bilinen turizm perspektifi ve çeşitlemelerinin ötesinde kültür, inanç, hobi, kongre, tarih gibi hatta değerli rektörümüzle değerlendirdiğimiz bir başlığı da zikredelim. Bölgeye sağlık turizmi gibi başlıklarda Diyarbakır çok net mukayeseli bir üstünlüğe sahiptir. Fakat tabi sadece sahip olmak değil, bunları reel sürdürülebilir ve şüphesiz ekonomik yönden gelir getirici bir perspektif içinde görmek gerekiyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bu alanda çok net ve kararlı bir irade ortaya koyduk, tüm alanlarda olduğu gibi burada da kalıcı, planlı, anlamlı bir çalışman içine girdik. Diyarbakır milyonlarca turisti konaklaması, ağırlaması ve gerideki deki insanlık tarihiyle birlikte var olan büyük bir mirasın aktararak onların ilimizden mutlu ayrılması noktasında her türlü değere ve zenginliğe sahiptir. Bunu doğru okuyacağız. Bu noktada projelerimizi ortaya koyacağız. Her bir Kaymakam arkadaşımız ilçesinde ki bir büyük kısmı kayyum olarak atanmış belediye başkan vekili sıfatı ile aynı zamanda bir bütünsel yaklaşım perspektifinde ilçesinin bu hedeflerle ilişkisini, bu hedefleri elde etmesini ve buna dönük katkı vermesini koordine edecek. Kurum müdürlerimiz bu sorumlulukla kurumlarının kapasitelerini ve kurumlarının diğer kurumlarla ilişkilerine en üst düzeyde gerçekleştirecek. Tabii ki üniversitemiz bütün bunlar da bilimsel anlamda bir fikir, bir danışmanlık, bir ufuk sağlayacak, verecek ve inanıyorum ki bu koordinasyonla 2018 Diyarbakır için geride bıraktığımız ve çok olumlu olarak sonuçlandırdığımız 2017'den daha başarılı daha güzel bir geçen yıl olacak. Bu duygularla bu 2018 yılının ilk toplantısını açıyor, toplantımızın ve yeni yılınızın hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

 

Konuşmanın ardından, 2018 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yatırımcı kurumların çalışmaları ve projeleri hakkında yaptıkları sunumlar ile devam etti.