İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu

Madde 2 –Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.”

Bu maddeler kapsamında Sanayi Sicile üretime başladığı tarihten itibaren kaydını yaptırmayan işletmeler hakkında idari para cezası uygulanmakta olup;

 

1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren “7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa Geçici madde eklenmiştir. Bu madde ile Sanayi Siciline kayıt olmamış işletmelere; herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan, 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkânı getirilmiştir.

 

Bu bağlamda; Üretime başlayıp Sanayi Sicile kayıt işlemi gerçekleştirmeyen İşletmelere 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları halinde İdari para cezası uygulanmayacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

 

 

 

İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ