Toplumdaki her bireyin engellilere yönelik farkındalığını arttırmak büyük önem arz etmektedir. Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerinden biri engelli vatandaşlarına yönelik sağladığı eğitim, iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesidir. Bu nedenle ülkemizde engelli bireylere ve ailelerine yönelik hizmetlerin niteliği ve ulaşılabilirliğinin olması, engelli bireylerin kendi kendilerine yaşamlarını sürdürebilecekleri, üretken bireyler olmasını sağlayacak imkanların oluşturulması en önemli hedeflerimiz arasındadır.

 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların aşılabilmesi, hayat standartlarının yükseltilerek topluma kazandırılması konularındaki girişimlerin güçlendirilmesi ve bu alandaki toplumsal hassasiyetin yükseltilmesi noktasında önemli bir fırsattır. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok başarı hikayesine hep birlikte şahit oluyoruz.

 

Bu duygu ve düşüncelerle; hayattaki bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağına olan inancımı bir kez daha yineliyor, tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum.

 

 

 

HASAN BASRİ GÜZELOĞLU

DİYARBAKIR VALİSİ